23 de desembre del 2012

L'HORT ECOLÒGIC RODAMILANS

* Introducció.
L'hort escolar i el corralet d'animals, a més de ser un projecte on hi ha definits uns objectius específics bens clars, hauria de ser un espai on mestres i alumnes puguin desenvolupar, aplicar i reforçar coneixements adquirits a l'àrea de medi i a totes les altres àrees. S'hauria d'aprofitar aquest espai per tenir present en tot moment les tres "R", a través de les activitats que es fan a l'hort, per tenir-les presents a altres indrets i sobretot el  respecte al medi ambient partint de la cura dels animals del corralet i de la tècnica emprada en la posta en funcionament de nostre hort. Importantíssim és emprar aquest espai per adquirir coneixements i generalitzar-los. I sobretot és un espai prou important per valorar les distintes competències que l'alumne ha adquirit. Finalment ha de ser un lloc on mestres i alumnes si sentin a gust, si sentin  protagonistes i que descobreixin la importància de les nostres actuacions  per millorar la vida del nostre planeta i per tant la nostra.

* Hort escolar ecològic. Què és un hort ecològic?

L'hort escolar és un recurs educatiu i ecològic: treball sense productes químics ni fertilitzants sintètics és una manera de viure en armonia amb l'entorn respectant el patrimoni natural. Una paredeta en crestall és un sistema per treballar amb la mínima superfície de terra sense productes químics, amb el mínim consum d'aigua, sense productes pesticides, amb el mínim treball de sembra sense necessitat de llavors genèticament modificades, amb el mínim manteniment i la màxima producció ideat pel mallorquí Gaspar Caballero de Segovia.


* Com és el nostre hort?

El sistema que empram per fer el nostre hort és el mètode d’en Gaspar Caballero, o sigui, el mètode basat en les parades de crestall, en el que hi ha una rotació quatrianual i, per tant, ha de tenir un nombre de parades múltiple de 4.


Però, què és una parada? I el crestall?
 • Una PARADA és un rectangle de terra d’1’5 m d’ample i una llargària que pot variar de 3 a 6 m.
 • El CRESTALL és una cobertura de fems o compost que es posa damunt la parada, sense barrejar amb la terra.


* Aspectes bàsics de l'hort.


  1. No s’ha de trepitjar la terra de les parades de crestall. S’ha d’anar pels camins que hi ha entre les parades i per damunt les bigades.
  2. S’ha d’emprar compost com a adob de la terra i aliment de les plantes. El compost és un aliment natural que s’obté de la matèria orgànica quan es podreix (restes de poda de plantes, peladures de fruita...).
  3. La sembra. Emprant aquest mètode sembram les plantes més espesses del que és habitual i, d’aquesta manera, empram menys espai i la humitat es conserva millor. Per tant, estalviam aigua. És recomanable sembrar plantes aromàtiques i ornamentals (romaní, gal·landa...) entre les bigades de la parada.
  4. El reg. Per regar s’empra una mànega anomenada exsudant , d’aquesta manera la humitat es reparteix millor per tot el terreny. Això, juntament amb el compost que hi ha damunt fa que la humitat es conservi millor i es crea un microclima apropiat pels insectes i cucs de terra que fan que la planta sigui més vigorosa i resistent a les plagues i malalties.
  5. Un cicle de rotació de 4 anys. Cada any s’han de conrear les famílies de plantes a parades distintes de manera que cada 4 anys coincideixin allà on han estat sembrades el primer any. Per aquest motiu el nombre de parades ha de ser múltiple de 4. Es fa així per evitar malalties i perquè els nutrients que té la terra i que necessiten les plantes són diferents per a cada família botànica. D’aquesta manera evitam que s’esgotin i es poden anar recuperant.
  ACTIVITATS A L'HORT
  Collita i venta de les endívies  
  Els/les alumnes de 3 anys sembren lletugues romanes.