19 de desembre del 2013

MESTRE ARNAU HA VINGUT A AJUDAR-NOS A SEMBRAR

El mestre Arnau, el nostre exdirector, ha vingut a ajudar a sembrar lletugues cogollo als alumnes de 3r. Ha aprofitat per fer una classe de matemàtiques a l'hort. Ha explicat la unitat de mesura. Han fet estimacions, han mesurat amb pams, regles (centímetres) etc. Els alumnes han après que un pam d'una persona adulta mesura més o manco 20 cm, però aquesta unitat de mesura no és convencional, ja que no a tothom un pam li mesura 20 cm. Per això utilitzam un regle.
27 de maig del 2013

LA PRIMAVERA AL NOSTRE HORT

LES TOMATIGUERES

Hem sembrat tomatigueres de ramallet i de trampó a la parada d'educació infantil. Després, amb l'ajuda de n'Arnau, hem posat les canyes a les tomatigueres de trampó per a que es puguin aguantar quan creixin.

14 d’abril del 2013

MALES HERBES

A la parada de 6è havíem sembrat faves, però una plaga de males herbes ha fet malbé la collita, envaint tota la parada. No hem pogut collir ni una fava!

20 de febrer del 2013

LES LLETUGUES TREUEN FULLES NOVES

Quan  vàrem tornar de les vacances de Nadal ens vàrem trobar que les gallines s'havien menjat les lletugues que havien sembrat els nins i nines d'educació infantil i de segon cicle. Afortunadament la naturalesa és sabia i quasi totes les lletugues han tornat a treure fulles. Els nins i nines de 5 anys han anat al mercat a comprar el planter i han replantat les que no han sobreviscut.

L'HÀBITAT PELS PEIXOS

Preparam un hàbitat per tenir peixos al nostre hort.

1 de febrer del 2013

LES PLANTES AUTÒCTONES DEL NOSTRE HORT

Aquí baix podeu conèixer les plantes autòctones de les I. Balears que tenim a l'hort de la nostra escola. Si voleu saber sobre elles, clicau damunt el seu nom.

Romaní

Murtra

Estepa Joana


OliveraLES HERBES AROMÀTIQUES DE L'HORT

Aquí baix podeu veure les herbes aromàtiques típiques de la nostra cultura, i que també tenim a l'hort de la nostra escola. Així els/les nostres alumnes les poden conèixer, estudiar i  aprofitar la seva utilitat, culinària, medicinal, etc. Si voleu saber més sobre elles, clicau damunt el seu nom.
Estragó

Herba sana

Menta

Moraduix


Fonoll

ELS ARBRES FRUITERS DEL NOSTRE HORT

També tenim, a l'hort de la nostra escola, els principals arbres fruiter típics del nostre entorn. Si voleu saber més sobre ells, clicau damunt el seu nom.
Albercoquer

Magraner

Perera


2 de gener del 2013

LA BIODIVERSITAT AL NOSTRE HORT


A l'hort ecològic pretenem imitar el funcionament dels ecosistemes naturals aconseguint el màxim de diversitat possible. Hem sembrat una gran diversitat d'espècies: arbres fruiters, plantes autòctones i plantes aromàtiques i medicinals. Per aconseguir un bon equilibri també afavorim la presència d'animals: gallines, anneres, coloms i conills.
La biodiversitat dels petits organismes que viuen al sòl també és molt important. L'ús de compost fa augmentar la biodiversitat del sòl.

Plantes aromàtiques i bosc mediterrani by magenovart

1 de gener del 2013

ROTACIÓ DE CULTIUS

Si sembrem el mateix vegetal en una parcel·la any rere any, sempre extraurem nutrients del mateix lloc del sòl, el mateix tipus de nutrients, les plagues hi trobaran sempre el conreu del qual s'alimentaran i les males herbes adaptades a aquella planta s'hi desenvoluparan amb tota comoditat.
En canvi, si anem canviant de vegetal, els diferents tipus d'arrels exploraran parts del sòl distintes, perquè cada planta té unes necessitats específiques de nutrients, les plagues es trobaran amb una planta que no els serveix d'aliment i les diferents tècniques de conreu impediran que les males herbes s'hi adaptin.
Per això, la regla base d'una bona rotació és no conrear successivament, en una mateixa parcel·la, plantes que tinguin les mateixes necessitats ni els mateixos enemics, com és el cas de les de la mateixa espècie, de la mateixa família botànica o els vegetals dels quals s'aprofita la mateixa part (arrel, fulla, flor o fruit).
(Montse Escutia. L'hort escolar ecològic. Editorial Graó)

rotació sembra by magenovart