2 de gener del 2013

LA BIODIVERSITAT AL NOSTRE HORT


A l'hort ecològic pretenem imitar el funcionament dels ecosistemes naturals aconseguint el màxim de diversitat possible. Hem sembrat una gran diversitat d'espècies: arbres fruiters, plantes autòctones i plantes aromàtiques i medicinals. Per aconseguir un bon equilibri també afavorim la presència d'animals: gallines, anneres, coloms i conills.
La biodiversitat dels petits organismes que viuen al sòl també és molt important. L'ús de compost fa augmentar la biodiversitat del sòl.

Plantes aromàtiques i bosc mediterrani by magenovart

1 de gener del 2013

ROTACIÓ DE CULTIUS

Si sembrem el mateix vegetal en una parcel·la any rere any, sempre extraurem nutrients del mateix lloc del sòl, el mateix tipus de nutrients, les plagues hi trobaran sempre el conreu del qual s'alimentaran i les males herbes adaptades a aquella planta s'hi desenvoluparan amb tota comoditat.
En canvi, si anem canviant de vegetal, els diferents tipus d'arrels exploraran parts del sòl distintes, perquè cada planta té unes necessitats específiques de nutrients, les plagues es trobaran amb una planta que no els serveix d'aliment i les diferents tècniques de conreu impediran que les males herbes s'hi adaptin.
Per això, la regla base d'una bona rotació és no conrear successivament, en una mateixa parcel·la, plantes que tinguin les mateixes necessitats ni els mateixos enemics, com és el cas de les de la mateixa espècie, de la mateixa família botànica o els vegetals dels quals s'aprofita la mateixa part (arrel, fulla, flor o fruit).
(Montse Escutia. L'hort escolar ecològic. Editorial Graó)

rotació sembra by magenovart